Novorossiysk - St. Petersburg train tickets

Buy train tickets to St. Petersburg. Simple, fast, with no hidden fees.

How do I get back to Novorossiysk

Find train times and buy tickets from St. Petersburg to Novorossiysk
Check Prices