Nizhny Novgorod - Irkutsk train tickets

Buy train tickets to Irkutsk. Simple, fast, with no hidden fees.

How do I get back to Nizhny Novgorod

Find train times and buy tickets from Irkutsk to Nizhny Novgorod
Check Prices