Il nostro telefono a San Pietroburgo (Russia):
+7–812–309–5760

2019 Moscow - Yekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Baikal Lake - Ulan Bator - Beijing, 20 days / 19 nights

Tour*:
2019 Moscow - Yekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Baikal Lake - Ulan Bator - Beijing, 20 days / 19 nights
Data di partenza*:
Nome*:
Cognome*:
Passeggeri:
Email*:
Telefono*:
Commenti: